You are currently viewing Poble Democràtic critica la visió antiquada de Grezzi i demana respal a la movilitat elèctrica

Poble Democràtic critica la visió antiquada de Grezzi i demana respal a la movilitat elèctrica

Font: Valencia Diario

El responsable de Mig ambient de Poble Democràtic, David Martínez, ha criticat hui les polítiques impulsades per la concejalia de Movilitat Sostenible de l’Ajuntament de Valéncia que penalisen als usuaris de vehículs elèctrics i que opta per una visió antiquada de la movilitat quan les bicicletes eren l’única alternativa raonable al motor de combustió, hui en dia existixen alternatives que poden adaptar-se molt millor a la realitat del dia a dia de la ciutadania.

La bicicleta deu tindre un paper fonamental en la movilitat d’esta ciutat i es deu fomentar el seu us i donar més seguritat als ciclistes, en paraules del portaveu de Mig ambient de Poble Democràtic, pero mesures com l’alteració intencional de la freqüència dels semàfors han generat l’efecte contrari del que en teoria es buscava quan es va apostar per una Valéncia més ecològica.

En este sentit, el “retoc” de l’anomenada ona verda -série de semàfors en vert per a donar fluïdea al tràfic- per a reduir la velocitat, reduir les emissions contaminants dels vehículs motorisats i primar per la seguritat del peató i les bicicletes, s’ha traduït en una conducció ineficient per a tots els vehículs (inclosos elèctrics), una major densitat de tràfic, per tant, d’emissions de CO2, i en l’increment de la velocitat urbana per a no parar constantment, lo que implica un major risc de circulació i una ciutat menys amable, segons David Martínez.

El problema real és que la modificació de les fases dels semàfors és només la primera actuació de l’agressiva política del regidor de Movilitat Sostenible de l’Ajuntament de Valéncia, Giuseppe Grezzi, l’objectiu del qual és reduir el tràfic i complicar el trànsit en la ciutat per als vehículs motorisats, sense contemplar que hui dia existixen solucions molt més diverses i modernes, en paraules del portaveu de Poble Democràtic.

Ciutat menys amable

Per a David Martínez, és cert que la política de Grezzi ha donat rèdits en l’increment de l’us de la bicicleta en la ciutat, pero també és cert que ha provocat que creixquen els nivells de contaminació en l’àrea urbana i el malestar entre els conductors i viandants. Les actuals polítiques s’apliquen com si la mateixa persona no fora al mateix temps peató, ciclista, usuari del transport públic i conductor, i que per tant els interessos són comuns, lluny de l’actual confrontació i el silenciament, es pot conseguir una ciutat més amable si s’està dispost a escoltar i conciliar les distintes visions d’un transport sostenible i eficient.

I és que l’actual consistori no aposta per solucions de futur com el sharing de vehículs elèctrics, la renovació real del transport públic per unitats elèctriques i no per híbrits, o l’implantació d’importants beneficis fiscals i ajudes als qui utilisen tot tipus de vehícul lliure d’emissions contaminants, des de la bicicleta fins al coche elèctric, com ya es fa en atres paisos.

Per això, des de Poble Democràtic hem invitat al regidor de Movilitat Sostenible a que participe en la jornada “La movilitat del futur”, que se celebrarà el pròxim dissabte, 1 de decembre, a les 18 hores, en la Sala Loft de Valéncia. I que contarà en la presència del CEO de l’empresa valenciana de lloguer de vehículs elèctrics CarGreen, Alejandro Villamuera; el portaveu de Ciclistes Urbans Valéncia, Antonio Mateu; un conductor de l’Empresa Municipal de Transport (EMT), Josep Cubells; i el propi David Martínez.