¡Naix la coalició electoral En Positiu!

  • Post category:Actualitat

La coalició electoral EN POSITIU està conformada per cinc formacions polítiques: Units per Valéncia, Poble Democràtic Podem, Gent per Benifayó, Independents de Montroy i Gent en Positiu. Totes elles tenen en comú treballar per a la consecució d’un major nivell de calitat de vida per als valencians. El poble valencià ha patit el saqueig de les seues arques, depaupearades per una injusta finançació, degut a l’ineficàcia en la gestió dels diversos governs autonòmics,no sent l’actual distint als anteriors.

Creem, en convenciment, que és possible una atra forma de fer política, pròxima al ciutadà, en una clara vocació de servici públic, aünant la consolidació dels fràgils pilars del nomenat estat del benestar en el resorgiment d’una economia basada en el mamprenedor, verdader creador i distribuidor de riquea, a través de la seua condició d’autònom o chicotet/mig empresari. No hi haurà valencianitat possible mentrimentres des de les institucions no treballem per a tornar a conseguir que la societat valenciana recupere el seu teixit productiu primari i secundari, els quals, junt a la fermea del sector servicis, redireccionat principalment cap a un turisme de calitat, permeta revertir l’actual i dramàtica taxa de desocupació.

Tots els partits que hui nos presentem units naixquérem en una clara vocació municipalista -de fet entre totes les agrupacions sumem un alcalde (Benicull) i 7 regidors (Benicull, Benifayó, Carcaixent i Montroy)- pero també pretenent obtindre una major repercussió a nivell autonòmic i estatal. Consideràrem en els nostres inicis individuals, i mantenim colectivament la mateixa voluntat, que l’única manera de recuperar el prestigi de les institucions públiques passa per acostar la presència dels càrrec electes al ciutadà. Sense eixe fluix de comunicació, d’igual a igual, la funció pública es desvirtua i la desafecció de la societat cap a la classe política aumenta de forma constant.

EN POSITIU naix en la clara voluntat de recuperar la devaluada image exterior del territori valencià i de la societat valenciana, ocorreguda per causes alienes a la pròpia ciutadania. És possible l’eficiència, és factible desterrar el balafiament i la corrupció i, al mateix temps, és possible realisar un verdader valencianisme de construcció que resitue a la nostra societat en les posicions productives que mai deguérem haver permés abandonar. Per tot açò, nos presentem a l’actual convocatòria electoral en la ferma voluntat de treball i en l’esperança de rebre el recolzament del gran poble valencià.

Decidixca lo que decidixca la sobirania popular, continuarem, dia a dia, treballant en constància per la nostra societat valenciana.

www.enpositiu.org / info@enpositiu.org

Facebook: http://www.facebook.com/enpositiu / Twitter: http://twitter.com/CEnPositiu