You are currently viewing Poble Democràtic demana al consell que garantise els transvasaments

Poble Democràtic demana al consell que garantise els transvasaments

El Responsable en Cap de Pobre Democràtic, Màxim Rueda ha reclamat hui al President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; que demane a l’Eixecutiu Nacional un “compromís ferm” per a garantisar que es mantinguen en les mateixes condicions que fins ara el transvasament a les conques del Xúquer i el Segura, després del balanç del Ministeri d’Agricultura i Peixca, Alimentació i Mig ambient que reflectix que estes estan a menys de la mitat de capacitat que la mija espanyola.

És molt preocupant que, a pesar de les pluges dels últims mesos, els embassaments de la conca del Segura i Xúquer es troben al 20,1% i al 30,4% de la seua capacitat, mentres que la reserva hídrica espanyola es troba en el 52,3% de la seua capacitat, per lo que hi ha un important dèficit de recursos que pot agravar-se si lo que queda d’any es manté el perfil baix de precipitacions.

En este sentit, Màxim Rueda ha recordat que la situació actual de les conques del Segura i del Xúquer esta per baix de la mija de l’última década. Una senya preocupant que pot agravar-se si es concreta la proposta aprovada en la Comissió de Transició Ecològica del Congrés per a redimensionar a la baixa els transvasaments. Una mesura que ha segut aprovada gràcies al respal de PSOE, Units Podem, PDeCAT, PNV i ERC, tal i com ha recordat el portaveu de Poble Democràtic.

Per això, el representant de la formació política ha senyalat que és inexplicable que es perjudiquen els interessos de la Comunitat Valenciana en Madrit en el respal del PSOE, sense que els representants del PSPV hagen alçat la veu o s’hagen posicionat en contra d’una mesura que ataca frontalment l’economia del nostre territori.

De fet, Màxim Rueda ha recordat que la Comissió de Transició Ecològica del Congrés afirma que les conques del nostre territori no són “deficitàries”, sino que estan someses a unes pressions antròpiques per damunt de les seues disponibilitats de recursos. No obstant, la informació del Ministeri indica que els embassaments del Xúquer tenen una capacitat total de 3.337 hectómetros cúbics i actualment només conten en poc més d’un miller; mentres que la conca del Segura en una capacitat total d’1.140 hectómetros cúbics tan solament té embassats uns 229 hectómetros, abdós per baix de la mija de l’última década.

De nou, una proposta del PSOE i Podem, junt en les formacions nacionalistes, no té en conte el principi de solidaritat autonòmic, ni l’esforç dels regants per a afrontar inversions en modernisació de regadius que minimisen el consum del transvasament, segons Màxim Rueda, que ha advocat per un diàlec entre les parts per a afrontar en serietat el pacte nacional de l’aigua i no usar el camp valencià com a moneda de canvi per a un respal electoral.