You are currently viewing Poble Democràtic reclama l’inclusió en el presupost municipal les noves instalacions de la Policia Local de Massanassa

Poble Democràtic reclama l’inclusió en el presupost municipal les noves instalacions de la Policia Local de Massanassa

Font: LasProvincias

El responsable del Consell General de Poble Democràtic, Màxim Rueda, ha reclamat hui a l’Alcalde de Massanassa, Francisco Antonio Comes Monmeneu, l’inclusió en el presupost municipal de l’obertura de les noves instalacions de la Policia Local, tal i com es ve reivindicant pels agents i el Sindicat de Policies i Bombers davant l’impossibilitat de garantisar la seguritat de les actuals dependències.

En este sentit, Màxim Rueda ha recordat el compromís del consistori municipal en la millora d’estes instalacions que, a data de hui, no s’ha complit, a pesar de les advertències des dels càrrecs i els sindicats policials que estimen que les instalacions actuals “carixen de les condicions necessàries de seguritat”, ademés de ser “inadequades per a prestar un servici òptim al ciutadà.”

El portaveu de Poble Democràtic ha explicat que els equips de govern municipals no han tingut en conte les reclamacions policials i, segons pareix, la falta d’implicació aplega fins a la carència d’un reglament policial en la població, qüestió d’obligat compliment en tots els consistoris del país, ya que este establix els criteris d’actuació, organisació i funcionament per els que es regirà el Cos de Policia Local.

La falta de responsabilitat és palesa en l’actuació diària de l’eixecutiu municipal puix encara no s’ha obert la convocatòria per a la consolidació de llocs de la Policia Local i gran part dels agents que eixercixen les funcions actualment ho fan sense contar en la propietat de la plaça, lo que dificulta l’arrelament en la població i promou la possible rotació de professionals.

De fet, la possible falta del citat reglament explica la situació de provisionalitat dels agents de la població, ya que este document és el que establix les bases de la plantilla del Cos de Policia Local -aprovada pel ple de l’Ajuntament- i integra el número total de llocs de treball que la componen, aixina com els corresponents a cada categoria, senyalant la seua denominació i característiques, requisits exigits per al seu eixigits, nivells i complements retributius. Des de Poble Democràtic demanem a l’Ajuntament que acaba en esta incertitut i faça públic el reglament o depure les responsabilitats, segons Màxim Rueda.

Aixina, el portaveu de Poble Democràtic ha reclamat la convocatòria de 4 places d’agents per a l’eixercici 2019 perque la majoria de policies que treballen en Massanassa no tenen la plaça en propietat. I, si el balanç econòmic municipal ho permet, consolidar les places restants en el següent eixercici, en lo que es cobriria la provisionalitat actual, be per mig de places de movilitat pel sistema de concurs de mèrits -agents que conten en plaça en propietat en atres ajuntaments i desigen traslladar-se a Massanassa per a seguir desenrollant la seua llabor-, ben lliures, a les que s’accediria per mig de selecció-oposició.