You are currently viewing Poble no participarà en les eleccions generals

Poble no participarà en les eleccions generals

  • Post category:Actualitat

Davant el panorama polític estatal que s’obri despuix de la falta d’acort dels partits triats en les passades eleccions generals, POBLE decidix no participar en les pròximes eleccions generals en base a una série d’arguments que pensem que son d’un pes considerable.

Despuix d’analisar lo ocorregut en el periodo interelectoral en l’Estat Espanyol i les previsions generals de les pròximes eleccions de juny, entenem, que el resultat serà una victòria del descontent i l’abstenció. Ademés, el circ mediàtic en el que s’han mogut els partits majoritaris d’àmbit estatal provocarà la concentració del vot al seu entorn. Consumir esforços i recursos en les pròximes eleccions, quan el peix pareix venut, se nos presenta com un balafiament de recursos. Cal recordar en este punt, que la llei electoral obliga a tornar a fer un esforç important en quan a arreplegada de firmes, gestions, promoció de la candidatura, publicitat,… Pensem que tots eixos esforços i recursos han de servir millor per atres menesters, a dia de hui més importants.

També som conscients de que POBLE va nàixer per a donar solució als problemes reals dels seus conciutadans. És per això que des del principi centràrem els nostres esforços en l’àmbit municipal, convertint-nos en un partit eminentment municipaliste, si be no renunciem a àmbits superiors de representació -autonòmic, estatal o europeu-. Aixina, les eleccions que han de centrar primordialment els nostres esforços i recursos han de ser les municipals.

Dit açò, des de POBLE se seguix treballant per a reforçar el partit i presentar en breu una série d’accions i activitats encaminades a l’enfortiment del proyecte, i que nos situen en l’escenari electoral autonòmic i municipal en grans possibilitats de traure uns bons resultats.

Junts, si volem, PODEM.