You are currently viewing Poble democràtic diu que la compra d’autobusos híbrits demostra el desconeiximent de lo que és la movilitat urbana sostenible

Poble democràtic diu que la compra d’autobusos híbrits demostra el desconeiximent de lo que és la movilitat urbana sostenible

Font: Valencia Diario

L’adquisició de 12 nous autobusos híbrits per part de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de l’Ajuntament de Valéncia és una aposta transnoctada que demostra el desconeiximent de lo que és la movilitat urbana sostenible en el sigle XXI, segons ha senyalat hui el responsable de Mig ambient de Poble Democràtic, David Martínez.

La decisió anunciada pel responsable de la regidoria de Movilitat Sostenible de l’Ajuntament de Valéncia, Giussepe Grezzi, supon un nou pas en el proyecte personal del polític de convertir a la tercera capital d’Espanya en un model de lo que era una ciutat puntera en sostenibilitat en la década dels 80 del sigle passat, una visió que hui ya s’ha vist superada per tecnologies més verdes i més eficients, en paraules del portaveu de Mig ambient de Poble Democràtic.

David Martínez ha defés una progressiva adaptació dels vehículs públics al model elèctric, ya que l’aposta pels híbrits no ha solucionat el problema de les emissions i és una inversió en futur a curt determini. És necessari incrementar els punts de recàrrega per a elèctrics en la ciutat i apostar decididament per reconvertir el transport públic a este model en els pròxims 10 anys si no volem tornar a quedar-nos a la coa del món, segons el portaveu de la formació autonomista.

És molt important l’implantació de mesures, servicis i infraestructures que fomenten l’us de la bicicleta, pero no es conseguixen resultats si no s’aposta pel car sharing de vehículs elèctrics i el foment d’estos últims, que reduïxen tràfic i emissions sense perdre productivitat, cosa necessaria en una urbe com Valéncia i la contornada, segons Martínez.

La persecució ciutadana que ha impulsat Grezzi només ha provocat malestar en la població i, lo que és pijor, les mesures adaptades per a eixa repressió del vehícul motorisat –canviar les fases semafòriques, segregació de carrils…- no només ha generat més densitat de tràfic i, per tant, més CO2 i NOx, sino també l’impossibilitat d’eixercir una conducció eficient per als propietaris de vehículs elèctrics, en paraules del portaveu de Poble Democràtic.

Ademés, la necessitat d’incrementar el número d’unitats en actiu del transport públic i millorar les freqüències de pas d’estes, no s’han vist satisfetes en els tres anys que este equip de govern gestiona la movilitat urbana de la ciutat, segons David Martínez, per lo que el transport públic no s’ha convertit per a l’usuari  en una alternativa real a les prestacions i servicis del seu vehícul.