You are currently viewing Poble Democràtic critíca que el PSPV i Compromís vullguen aumentar el presupost de personal de À Punt sense que s’haja complit el primer any d’emissions

Poble Democràtic critíca que el PSPV i Compromís vullguen aumentar el presupost de personal de À Punt sense que s’haja complit el primer any d’emissions

El representant en cap del Consell General de Poble Democràtic, Màxim Rueda, ha criticat hui la proposta del PSPV i Compromís d’aumentar el presupost de personal de À Punt, sense que s’haja complit el primer any d’emissions d’este grup de mijos de comunicació públics.

Màxim Rueda ha senyalat que és vergonyós que, un dia abans del determini per a que els grups registren les esmenes parcials a la llei d’acompanyament, dos dels socis de l’Eixecutiu Autonòmic presenten una esmena per a establir una moratòria en la llei del Servici Públic de Radiodifusió i Televisió Valencià. Una forma de procedir que demostra la falta de trasparència, credibilitat i sintonia entre els firmants del Pacte del Botànic.

En este sentit, el representant de Poble Democràtic ha indicat que la programació pública de la nova Corporació Valenciana de Mijos de Comunicació (CVMC) no millora la de la desapareguda Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), pero comença a costar-nos més de lo que es va anunciar inicialment i això que no ha complit ni el seu primer aniversari.

Per això, en paraules de Màxim Rueda, l’objectiu real d’esta esmena és que la corporació pública puga destinar més d’un terç del seu presupost al capítul de personal mentres que no se li destine el 0,3% del Presupost de la Generalitat, tal i com establix la norma vigent. O, lo que és lo mateix, es tracta de dispondre d’una via alternativa per a seguir contractant personal sense que es requerixca un procés d’oposicions abans d’iniciar la precampanya electoral, segons ha senyalat el portaveu de Poble Democràtic.

Segons pareix, l’ent no té suficient en els més de 55 millons consignats en els dos últims eixercicis, per lo que s’ha buscat una fòrmula alternativa per a establir una “moratòria sine die” fins que el presupost estiga entre el mínim i el màxim que fixa la llei.