You are currently viewing Poble Democràtic alerta del perill que supon la semipeatonalisació de l’entorn del Colege Públic Lluís Vives

Poble Democràtic alerta del perill que supon la semipeatonalisació de l’entorn del Colege Públic Lluís Vives

Font: NouHorta

Poble Democràtic de Massanassa ha alertat hui del perill que supon la semipeatonalisació de l’entorn del Colege Públic Lluís Vives d’esta població de l’Horta Sud davant la confusió que genera entre conductors i peatons, ya que abdós poden seguir circulant pel mateix espai.

Els representants de Poble Democràtic han explicat que la peatonalisació de l’entorn d’un Colege és una mesura encertada per a millorar la seguritat dels chiquets, pero la semipeatonalisació impulsada per l’Ajuntament de Massanassa només crea situacions de risc i confusió, puix els vehículs poden seguir circulant per eixa via a 10 km/h –ara en aspecte de calçada- i/o aparcar en la mateixa (a partir de les 19h), mentres que els chiquets i els peatons assumixen que el nou aspecte es correspon en un espai preferencial per a ells.

En este sentit, Poble Democràtic demana a l’Alcalde de Massanassa, Francisco A. Comes, que s’establixquen restriccions horàries de circulació, s’ubiquen ‘bolardos’ o obstàculs que garantisen la seguritat dels menors en eixir de classe; o es convertixca l’entorn en una zona 100% peatonalisada, garantisant totalment la seguritat dels peatons i evitant el tràfic de vehículs.

Per una atra part, des de la formació autonomista s’ha senyalat que no entén la política de semipeatonalisació de carrers del municipi “puix sembla que s’haja fet en pressa i sense un estudi de les necessitats de l’entorn”, com es desprén de les obres en el carrer Resurrecció, en les que es pavimentà sense incloure canalisacions i albellons d’evacuació d’aigua, per lo que en les pluges s’embassa i impedix el pas normalisat de peatons per la zona.

Ademés, Poble Democràtic de Massanassa ha senyalat que esta peatonalisació forçosa de diversos carrers del municipi no s’han acompanyat en la dotació de zones d’aparcament adicionals, per lo que el problema per als veïns és doble; carir d’un espai segur per a gojar del carrer, en una dotació de mobiliari urbà adequada, i ademés carir d’espai per a poder estacionar el vehícul.