You are currently viewing Poble critica l’actitut de Cs front a la recuperación del Dret Civil Valencià

Poble critica l’actitut de Cs front a la recuperación del Dret Civil Valencià

El Responsable en Cap del Consell General de Poble Democràtic, Màxim Rueda critica l’actitut obstruccionista de Ciutadans (Cs) a Les Corts Valencianes front al acord de recuperación de les competències en Dret Civil Valencià, ya que s’ha desmarcat como la única formació política de l’arc parlamentari que no ha confirmat el seu vot favorable a la declaració institucional.

Màxim Rueda senyala que el fet de reclamar obrir un procés de reforma constitucional que permeta a la Comunitat Valenciana recuperar les seues competències en dret civil s’ha plantejat en uns térmens “responsables i lleals” a la Constitució. I, per tant, “esperem que Ciutadans demostre el seu supost valencianisme votant a favor d’una declaració que només amplia drets a qui no els té”.

En este sentit, el portaveu de Poble Democràtic reclama als representats de Cs a Les Corts que Valéncia no torne a ser “víctima d’interessos partidistes i jocs territorials de poder.” De fet, Màxim Rueda recorda que en este territori “no volem ser més que les demés autonomies, pero tampoc menys”, i insistix en que la valenciana és l’única de les 17 autonomies que en el passat se va vore privada del seu dret civil propi i encara no se li ha retornat.

Açò és una qüestió de justícia històrica, pero també una oportunitat per a llegislar de manera moderna i progressista en matèries com les herències o les unions civils, ha explicat el portaveu del Consell General.

Encara que la proposta siga del partits que van firmar el Pacte del Botànic, en Poble Democràtic entenem que és una mesura que, més allà de qui es pose la medalla del seu impuls final, el poble valencià mereix recuperar la seua llegislació civil, segóns Màxim Rueda. I, per tant, en Poble Democràtic hem donat recolzament a la declaració de les Corts Valencianes que el pròxim dimecres instarà al Govern central a obrir un procés de reforma constitucional que permeta a la Comunitat Valenciana recuperar les seues competències en dret civil.

A més a més, Màxim Rueda destaca la llabor de conscienciació de l’Associació de Juristes Valencians (AJV), fonamental per a conseguir el consens entre les formacions representades a Les Corts, però també dels 325 ajuntaments valencians, de totes les comarques i ideologies polítiques, que han fet costat al manteniment de la competència estatutària sobre dret civil, que estigué en vigor entre 2006 i 2016.