You are currently viewing Naix Poble Albal

Naix Poble Albal

A partir de hui, un grup d’albalencs constituim POBLE-Albal, una formacio municipal a l’ampar de POBLE DEMOCRATIC (PO-DEM).
En este pas la nostra intencio no es una atra que la de servir de canvi social, buscant un nou gir democratic que dote a la societat valenciana de ferramentes per a crear una estructura politica, economica, social i cultural mes justa, igualitaria i lliure. Dia darrere dia veem entristits com l’hipocresia, la corrupcio i l’avaricia desmesurada dobleguen a persones inocents i vulneren els seus drets fonamentals, per lo que no podem quedar-nos parats davant de tal practica abusiva i inhumana, ni com a POBLE valencià, ni com a POBLE d’ALBAL, ni com a individus.

Treballem per una reestructuracio i reforçament del teixit economic municipal comarcal i autonomic, per una economia mes sostenible i que nos espente al conjunt de la societat a la recuperació, no nomes a uns pocs. Treballem per l’enfortiment d’una administracio mes proxima a les persones, donant respostes reals als problemes reals en base a necessitats reals del conjunt de la societat, i no sol d’una autoproclamada elit governant partidista i aprofitada, i aixo ha de començar pels municipis. I per supost, treballem per a promociar la cultura i les tradicions albalenques i valencianes.

Davant la complicada situacio que des de fa anys travessem, hem decidit arrimar el muscle per a construir una alternativa oberta, democratica, participativa i valenciana. No podem seguir esperant a que ningu baixe a solucionar els problemes que tenim com a societat, hem de fer efectiva la nostra responsabilitat com a ciutadans i participar de la gestio dels recursos comuns. Es per aixo, albalencs i albalenques, que vos convidem a ajudar, a recolzar i, especialment, a formar part d’este proyecte ¿Vas a seguir en casa sense fer res? Junts, si volem, podem.