You are currently viewing Poble Democràtic demana a Puig que complixca en la llei de pagos a proveïdors

Poble Democràtic demana a Puig que complixca en la llei de pagos a proveïdors

Font: elperoidic.com

El Responsable en Cap del Consell General de Poble Democràtic, Màxim Rueda, ha solicitat hui al President de la Generalitat, Ximo Puig, que reduïxca el periodo mig de pagament als proveïdors de l’Administració Autonòmica i deixe d’usar als autònoms i les chicotetes i mijanes empreses (pimes) com un “banc temporal.”

Màxim Rueda ha calificat de “vergonyós” que l’actual Eixecutiu mantinga a la nostra autonomia com la segona en majors retarts en el pagament a proveïdors de tota Espanya, una prova més d’una gestió “ineficaç” i que, fins a la data, ha estat més preocupada de criticar i revertir polítiques anteriors que d’impulsar l’economia del territori i incrementar el benestar de la societat valenciana.

En este sentit, el portaveu de Poble Democràtic ha senyalat que les estadístiques oficials demostren que en la Comunitat Valenciana el Periodo Medio de Pagament (PMP) supera els 48 dies, concretament en el més de juliol és de 48,27 dies, tan sol per darrere d’Extremadura, mentre que la mija en Espanya és de 33,31 dies.

Per tant, les empreses valencianes tenen que esperar més de dos semanes extra per a cobrar pels seus servicis, lo que dificulta la seua competitivitat i viabilitat, ademés de ser una pràctica “irregular” que les convertix en una sort de fondo econòmic personal de l’Eixecutiu Autonòmic.

Per a Màxim Rueda, no és admissible que la morositat de les nostres administracions recaiga sobre els ciutadans en imposts i ademés en mala praxis com estos retarts injustificables en els pagaments que perjudiquen sériament la supervivència de moltes pimes i autònoms.

Dona la sensació que l’equip de govern presidit per Ximo Puig encara no s’ha enterat que l’Administració està obligada a saldar els deutes en els seus proveïdors en un determini real de 30 dies si no volen incomplir la Llei de Morositat, segons el portaveu de Poble Democràtic, que ha recordat que, a diferència de lo que succeïa abans, el determini conta des del registre de la factura i no a partir dels primers 30 dies.

Per això, Poble Democràtic reclama al Consell que centre els seus esforços en reduir, a lo manco fins a la mija espanyola, el retart en el pagament, ya que este, ademés del dany directe eixercit sobre el ciutadà, repercutix també indirectament en les mesures correctores que deu aplicar el Ministeri de Facenda, tal i com ve impost per una directiva europea que va obligar a Espanya a modificar la forma de calcular el determini en l’objectiu de reflectir la verdadera demora del deute.