You are currently viewing Manifest del Pacte Valencià contra la violència de Género i Masclista

Manifest del Pacte Valencià contra la violència de Género i Masclista

  • Post category:Actualitat
Des de POBLE s’hem adherit a la campanya “Suma’t al Pacte” i recolzem el manifest firmat per tots els adherits.
MANIFEST
La desigualtat estructural, la discriminació i l’opressió basada en el gènero com a mecanisme social que utilisa el patriarcat per a subjugar a les dònes respecte als hòmens i al constructe social de lo “Masculí” té, entre les seues pijors conseqüències, l’assessinat de dònes. Des de que hi ha senyes oficials, només en l’Estat espanyol, han segut assessinades més dònes, i els seus fills i filles, que víctimes del terrorisme de ETA. Davant esta situació d’emergència nacional, la societat valenciana, liderada especialment pels moviments feministes i pels colectius de dònes, ha interpelat a les diferents administracions per a arribar a un pacte d’Estat contra les violències masclistes.
El 21 d’octubre del 2015, les Corts Valencianes varen aprovar la creació d’una comissió -posteriorment subcomissió- d’estudi per a la erradicació de les violències de gènero en la finalitat d’impulsar un pacte autonòmic contra la violència que patixen les dònes i per la igualtat de gènero. Un treball reflexiu, participat per i dialogat en la societat civil i les persones expertes tant en la llegislació, les carències i els problemes derivats de la seua aplicació, com en la conceptuació de la violència masclista. Un treball, l’Informe sobre l’estudi de les violències masclistes en la Comunitat Valenciana i per a la creació d’un pacte autonòmic contra la violència que patixen les dònes i per la igualtat de gènero, conclòs el 7 de juliol de 2017 per unanimitat i fòra de tota confrontació partidista, que servix com a base d’este pacte.
El 10 d’abril de 2017, la Generalitat va convocar a les persones representants dels partits polítics, agents econòmics i socials, universitats, entitats feministes, colectius de dònes supervivents, tercer sector, mijos de comunicació, cossos de seguritat, Administració de Justícia i al conjunt de les administracions públiques valencianes per a treballar en el Pacte valencià contra la violència de gènero i masclista. Un pacte basat en el consens, en el treball de la subcomissió de Les Corts i de diferents taules de treball de la Vicepresidència i de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el marc de la Convenció sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra la dòna (CEDAW); el Conveni d’Istanbul, especialment contra la tracta de dònes i chiquets i chiquetes en fins d’explotació sexual; la Declaració Universal dels Drets Humans; i les competències pròpies de la Comunitat.
El Pacte valencià contra la violència de gènero i masclista interpela a les diferents parts que intervenen per a que assumixquen i desenrollen 293 compromisos i mides concretes per a combatre la violència masclista i treballar per una societat basada en la cultura de la no violència, la igualtat d’oportunitats entre dònes i hòmens i que respecte la diversitat i els drets humans, per a desenrollar les mides i accions en els pròxims 5 anys. El Pacte valencià contra la violència de gènero i masclista inclou en l’agenda pública valenciana la lluita colectiva contra les violències masclistes i per la igualtat de gènero. Una oportunitat per a derrocar els murs que encara hui fan invisibles la violència de gènero i masclista i la consideren un fet privat i domèstic, i socialisar com un conflicte polític, social, cultural i simbòlic.
Un manifest de sororitat de totes les administracions públiques valencianes i les organisacions socials, econòmiques, culturals i acadèmiques pel que fa a les dònes víctimes de violència de gènero, i un mensage inequívoc de confrontació en els agressors i la violència que eixercixen. El Pacte valencià contra la violència de gènero i masclista s’estructura en cinc eixos, 21 objectius i 293 mides concretes que tenen l’objectiu de transformar la societat i erradicar les violències contra les dònes. La feminisació de la societat vinculada als valors tradicionalment otorgats a les dònes, com la cultura de la no violència, el diàlec, la gestió de les emocions i l’horisontalitat. La promoció de l’equilibri entre l’esfera pública i privada, reproductiva i productiva, la raó i les emocions. Un equilibri basat en la recuperació de la memòria i les genealogies de dònes, aixina com en l’apoderament d’estes com a nous referents socials.
Una causa colectiva a la qual cal sumar als hòmens, des del treball de les noves masculinitats i la seua despatriarcalisació. Teixir sinèrgies en la pèrdua de privilegis dels hòmens i la lliberació d’opressions de les dònes per a garantisar una societat més lliure, segura i inclusiva. Un canvi de paradigma que s’ha de fonamentar en una escola coeducativa, en uns mijos de comunicació responsables en perspectiva de gènero, en uns usos de temps corresponsables i en un nou espai públic que permeta el desenroll de relacions saludables, crítiques i lliures. Un canvi de paradigma cultural que ha d’anar acompanyat d’una transformació socioeconòmica que permeta tant el canvi de forma de vida com l’independència econòmica de les dònes per a garantisar la seua autonomia personal.
Un pacte contra la violència de gènero i masclista que treballe sobre les causes i les raïls del conflicte de les violències masclistes, pero que paralelament també done resposta a les conseqüències d’esta desigualtat estructural i esta discriminació. La millora de la coordinació institucional i el treball en ret per a donar una atenció integral a les dònes víctimes de violència de gènero i als seus fills i filles, des de la interseccionalitat i la inclusió activa. Un disseny de polítiques públiques des de la prevenció i la sensibilisació, la detecció i l’intervenció, l’acompanyament i la recuperació biosicosocial de les dònes, la rehabilitació dels agressors i la reinserció sociolaboral de les dònes supervivents.
Unes polítiques públiques desenrollades per personal en formació específica en perspectiva de gènero i violència masclista. Una aposta per la inteligència colectiva i l’empatia contra la violència masclista i les desigualtats, una suma de compromisos i voluntats, de mides i d’accions concretes que cada una de les persones i institucions que intervenim nos comprometem a desenrollar per a erradicar totes les formes de violència cap a les dònes. Este manifest, aixina com el Pacte valencià contra la violència de gènero i masclista, és un document obert al qual persones individualment o unes atres organisacions, independentment de les promotores, podran subscriure i sumar noves accions pròpies per a combatre les violències masclistes, ya que totes i tots tenim molt que fer.