You are currently viewing Azucena Martínez senyala que el llenguage inclusiu és el primer pas per a canviar la mentalitat de la societat

Azucena Martínez senyala que el llenguage inclusiu és el primer pas per a canviar la mentalitat de la societat

  • Post category:Actualitat

La psicòloga i especialista en violència de gènere, Azucena Martínez Esparza, ha senyalat hui que per a canviar la mentalitat de la societat i alcançar una igualtat de gènere “real” cal començar per promoure un llenguage inclusiu entre els ciutadans, en el que s’equilibre la presència de les referències masculines i femenines, ha comentat Martínez Esparza.

En este sentit, Azucena Martínez Esparza ha explicat que, junt en el llenguage, els cridats rols de gènere són el segon obstàcul per a que la nostra societat “madure i respecte el principi d’igualtat de sexes”. Tradicionalment, eixes idees que tenim sobre els demés, cóm deuen ser, actuar o sentir-se per ser home o dòna han marcat el comportament de les generacions precedents i correm el risc de que seguixquen vigents en l’actualitat, segons l’especialista en violència de gènere.

De fet, el perill residix en ficar a tots en el mateix sac i creure’ns que es complix sempre, de modo que quan dispongam de més informació per a reblir eixos buits, nos neguem, perque ya sabem cóm és eixa persona, tal i com ha explicat la terapeuta, que ha incidit que, quan succeïx açò, “no acceptem la nova informació. Cóm és realment eixa persona.”

Resposta airada

El problema és que, davant la falta de campanyes orientades a la sensibilisació social en l’us del llenguage inclusiu per part de les Administracions Públiques, quan un subjecte no complix el paradigma provoca una reacció airada de la societat que es traduïx en posar etiquetes, la majoria pijoratives, per a “descalificar a eixos que s’ixen de la norma.” Esta situació provoca que molts jóvens creixquen pensant que no són cóm deurien ser, o no es permeten ser cóm a ells els agradaria, o ho fan en secret, i això crea molt sofriment, segons Martínez Esparza.

La sicòloga i especialista en violència de gènero, Azucena Martínez Esparza ha realisat estes declaracions en la presentació del taller obert “Això que nomenem igualtat” en el que tracta d’aclarir alguns conceptes bàsics entorn a l’igualtat: sexe i gènero, masclisme, feminisme i ‘hembrismo’, etc., prenent com a material de treball eixemples i situacions quotidianes.

Este taller obert al públic és una de les iniciatives impulsades per la formació regionalista Poble Democràtic per a promoure l’igualtat entre els ciutadans i lluitar contra la violència de gènero, tal i com ha explicat el moderador de la conferència i membre del Consell General de la formació, Gonzalo Monfort.

Esta és una de les primeres iniciatives públiques impulsades per Poble Democràtic dins del seu compromís polític en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que s’han concretat també en un proyecte de formació interna i en la traducció del Manifest del citat pacte al valencià, segons la Normativa de 2003, per a que estiga disponible per a tots els valencians.

Azucena Martínez Esparza és la coordinadora del grup d’Intervención con Maltratadores en el programa PRIA-MA del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana i la sicòloga especialista en gènero en la Federación de Mujeres Progresistas. Durant la seua carrera professional, ha coordinat el grup d’Intervención con Maltratadores en el programa CONTEXTO de l’Universitat de Valéncia. Ademés, colabora activament com a especialiste en atenció i orientació sicològica de pacients en crisis del Teléfono de la Esperanza, a més d’eixercir com a sicòloga especialista en gènero en els Servicios Sociales de San Juan de Dios, entre atres qüestions.

Font: https://diarivalencia.com/azucena-martinez-senyala-que-llenguage-inclusiu-pas-canviar-mentalitat-societat/