Poble Democràtic

El nostre programa

Eleccions Autonòmiques 2019

Exigirem una finançació justa.

Adoptarem una actitut decididament reivindicativa per a fer que el problema d’infrafinançament dels valencians siga vist en l’Estat espanyol com al Problema Valencià.

Eliminarem la barrera electoral de 5%.

Perque esta barrera és injusta, antidemocràtica i crea desigualtat entre la població, impulsarem una llei autonòmique que elimine esta traba. Igualment, implementarem un sistema de democràcia participativa. Li tornarem el poder al poble realisant consultes sobre aquells assunts trascendentals per al conjunt de la ciutadania.

Restabliment del Dret Civil Valencià.

La discriminació que patix el Poble Valencià s’estén també al nostre Dret Civil. Mentres que atres territoris sí que l’han recuperat, el cas valencià ha sigut reiteradament bloquejat per l’estat Espanyol. Per aixó utilisarem totes les vies que nos permet la llegislació actual per a conseguir el restabliment del Dret Civil Valencià.

Potenciarem unes infraestructures viàries eficients i vertebradores de tot el territòri valencià.

Exigirem el traspàs de les competències en el servici ferroviari de rodalies per a crear un servici de calitat que arribe al conjunt del territori. De la mateixa manera reclamarem que no se renoven les concesions de les autopistes privades.

Transparència en els contes públics.

Per a esta fi promourem una informació pert part dels organismes públics accessible i comprensible per a tota la població.

Sanitat pública més pròxima i eficient.

Implantarem una sanitat pública més pròxima i eficient que no sature les urgències dels hospitals. Ho farem a través d’un sistema més vertebrat i descentralisat.

Promourem un consens educatiu a llarc determini.

Promourem un consens educatiu a llarc determini, que no se canvie en funció del s governs que circunstancialment estiguen en el poder. Oferirem un debat d’ample espectre que involucre al conjunt de la societat, que no se presente com una victòria de cap de partit, si no de tota la societat valenciana.

Defendrem i potenciarem de l'herència cultural pròpia del Poble Valencià diferent i diferenciada.

El Poble Valencià té una història i una tradició cultural rica, pròpia i diferenciada de la resta de territoris de la península ibèrica. Partint d’esta base, defendren i potenciarem la creació cultural i artística en Llengua Valenciana a través d’ajudes i colaboracions públiques. Ademés, oficialisarem a l’ent que defenga les normes del Puig, actualment codificades per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana  i dotarem d’oficialitat i reconeiximent públic als cursos i títuls de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat.

Defensa del camp valencià, en especial, del sector citrícola.

En este sentit, fem nostres les reivindicacions de la Plataforma en defensa del Llaurador que aglutina a agricultors de decenes de poblacions de tot el nostre territori, aixina com a les principals associacions de profesionals del camp de tota la Comunitat Valenciana.

Exigirem, per tant:

  • La modificació de l’acort de l’Associació Econòmica firmat per l’Unió Europea i sis països de l’Àfrica Meridional en lo que afecta a les concessions favorables a les importacions de cítrics i, mentres tant, aplicació de la clàusula de salvaguarda per l’incidència negativa de l’increment de les importacions de cítrics sur-africans en la producció europea.
  • Exigència de la màxima cautela i controls a les produccions citrícoles importades de tercers països. En conseqüència, cal establir, per una part, un sistema comú d’inspecció fitosanitària unificat a tots els punts d’entrada de cítrics a l’Unió Europea i, per atra part, en els punts d’orige per a evitar l’entrada de produccions infestades de diferents plagues i malalties.
  • Establir a les produccions de tercers països la reciprocitat de les mateixes exigències que tenen les produccions de l’Unió Europea en quant a l’us de productes fitosanitaris, requisits de seguritat alimentària dels consumidors, obligacions laborals, migambientals i de protocols comercials.
  • Defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, garantisant els drets dels productors agraris davant de la distribució i impulsar una normativa comunitària que regule el bon funcionament de la cadena alimentària a nivell europeu i contemple la prohibició de la venda a pèrdua dels productes agraris.
  • Implementar una ajuda directa per als citricultors que s’han vist afectats negativament esta campanya

Defendrem l'igualtat d'oportunitats.

en independència del sexe, género, orientació sexual, religió, raça i ideologia. De manera ampliament majoritaria la joventut valenciana s´adherix a una visió de la sexualitat més oberta, expansiva i “plàstica” que les que predominaven en el passat, menys rodejades de tabúes, silencis i prohibicions i més orientada, en canvi, a la satisfacció i la preferència personal. Dades tretes de: http://www.injuve.es/sites/default/files/Sondeo2010diversidadsexual_resultados.pdf

Aixina, 4 de cada 5 jòvens consideren que la sexualitat és necessària per a l´equilibri personal. Des de POBLE considerem que s´ha de mantindre el respecte i l´equilibri per la condició sexual de cada persona, l ´única forma de créixer personalment; des de les escoles promourem i potenciarem que es mantiga este respecte per a aconseguir finalment que l´orientació sexual de cadascú siga integradora al 100% en el restant, única forma d´entendre la diversitat de families existents en la societat. Es crearà un telèfon jovenil de denúncies de forma anònima per a tractar de reeducar al maltractador psicològic i/o físic, fent-ho extensiu a tot el colectiu LGTBI i ademés es dotarà de majors ajudes ad aquelles associacions sense ànim de lucre que colaboren en el colectiu.

La discriminació racial o per xenofòbia ha de ser erradicada de la nostra societat perque davant de tot està l´integritat de les persones. En el mateix cas que l´homofòbia, POBLE crearà el telèfon solidari de denúncia, no només per als maltractats sino per als tèstics d´estos d´abusos, de forma totalment anònima.

Ademés POBLE rehabilitarà i dotarà de llocs municipals per a que l´acollida de migrants siga confortable, assistits per persones de calitat humana; aixina com la reforma dels CIES actuals degut a que l´inmesa majoria estan saturats i en estats llamentables; la primera impressió del migrant és l´acollida que rep i determina el camí que ha seguir dins de la nostra societat.

La violència de genero s´erradica en la prevenció i que millor que potenciar el canal de denúncia anònim actual i la protecció de la maltractada, el telèfon no deixa rastre pero encara n´hi han dones que viuen en la por de donar el pas, en este sentit crearem el gabinet d´ajuda a la futura maltractada, física o psicològica, des de POBLE pensem que el primer pas al maltracte físic és el psicològic i no s´ha de permetre el seu avanç. No és No.

El llenguage inclusiu ha de fomentar-se cada volta més, perque és l´unica forma de dignificar la figura de la dona, tots tenim els mateixos drets llaborals i tot comença per una visió transversal implícita de la figura de dona en TOTS els sectors tant de la societat com dels negocis. Des dels mijos de comunicació valencians i públics potenciarem este llenguage inclusiu fins que conseguim que ningú se puga enrecordar de que no n´hi han sexes dèbils.

Des de l´igualtat saliaral que propondrem i en un llenguage inclusiu farem que els tòpics i prejuïns vagen desapareguent de la nostra societat.

Mira els nostres videos de campanya:

Close Menu
×
×

Cart