You are currently viewing Volem igualtat entre hòmens i dones

Volem igualtat entre hòmens i dones

  • Post category:Actualitat

Hui 8 de març es celebra el dia internacional de la dòna. En POBLE lluitem per l’igualtat salarial entre hòmens i dònes i defenem un sistema laboral que facilite la conciliació familiar. Una societat equitativa requerix de polítiques que favorixquen l’equiparació en drets i deures.

Des de POBLE, sensibilitats en esta discriminació endèmica, reclamem polítiques actives d’equiparació laboral. En una societat justa i democràtica tots hauriem de ser iguals, puix d’esta forma s’ajudaria a borrar del mapa la violència masclista.

A dia de hui existix equiparació de deures pero no de drets.