Poble Democràtic

Selected:

Joc ¿Quí vol un…

Short Story

¿QUÍ VOL UN MINISTERI? és el joc en el que podràs conseguir tindre una carrera política brillant, acumulant ministeris i més ministeris.

Pero, ¿qué necessites per a obtindre eixes altes responsabilitats? Ni vocació de servici, ni demostrar responsabilitat, ni ser coherent, ni saber idiomes¡Només necessites Màsters de la Universitat Rey Campechano!

Conseguix la major cantitat de Màsters, els hages fet realment o no, i tindràs una gloriosa carrera política per davant. Si Cristi, Pabli i Carmeta ho han conseguit, ¿no vas a poder tu?

> ¡Pincha en updates para ver las noticias / avances del juego!

Joc ¿Quí vol un Ministeri?

by Poble Democràtic

 • 750,00

  Funding Goal
 • 845,00

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Goal and Date

  Campaign End Method
Raised Percent :
100%
The campaign is successful.
Valencia, Spain

Poble Democràtic

1 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio

Campaign Story

VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO >

Regles del joc

¿QUÍ VOL UN MINISTERI? és el joc en el que podràs conseguir tindre una carrera política brillant, acumulant ministeris i més ministeris.

Pero, ¿qué necessites per a obtindre eixes altes responsabilitats? Ni vocació de servici, ni demostrar responsabilitat, ni ser coherent, ni saber idiomes¡Només necessites Màsters de la Universitat Rey Campechano!

Conseguix la major cantitat de Màsters, els hages fet realment o no, i tindràs una gloriosa carrera política per davant. Si Cristi, Pabli i Carmeta ho han conseguit, ¿no vas a poder tu?

Contingut

 • 30 cartes de joc
 • 10 Carteres ministerials (Interior; Justícia; Defensa; Facenda; Foment; Educació, Cultura i Deport; Treball, Industria, Comerç i Turisme; Assunts Exteriors; Economia, i Sanitat).
 • 6 sobres de distint color
 • 120 billets de caraDuros (₡):
 • 18 de 1000 ₡
 • 42 de 500 ₡
 • 60 de 100 ₡
 • Manual d’instruccions

Regles del joc

Per a començar el joc, cada militant deu de triar un sobre de color (això del color és lo menys important si lo que vols és arribar a lo més alt). Repartiu-vos 8000 caraDuros a cadascú (aixina, perqué sí, sense recalificar res ni res): 3 billets de 1000₡, 7 de 500₡ i 15 de 100₡. Repartiu també dos cartes boca avall a cada jugador/a. No ensenyes a ningú eixes cartes, un polític dels que triumfen mai mostra les seues cartes.

Una volta fet tot lo anterior, poseu tres cartes boca avall en el mig de la taula, destapeu-ne 2, NOMÉS dos de les tres, i ¡que comence l’emoció! Cada aspirant al primer ministeri haurà de travessar per les cartes del mig. Per ad això, posarà els diners que crega convenients en el sobre i el deixarà damunt de la taula. Una vegada estiguen depositats els sobres de tots els jugadors, s’obriran. S’emportarà les cartes qui més caraDuros haja posat en el sobre. Els diners de la travessa guanyadora s’apartaran.
En cas d’empat entre varios aspirants, tornaran a pujar només ells per eixes cartes. Important, la puja tindrà que ser major a la feta anteriorment.

Continuarem en esta dinàmica fins a que no queden cartes o els aspirants estiguen tots arruïnats.

Guanyarà el Ministeri qui, al final de la partida, tinga més Màsters de la Universitat Rei Campechano. En cas d’empat, guanyarà qui tinga més punts de cursets.

Teniu 10 Ministeris a subastar, aixina que, ¡A vore qui serà capaç de tindre una carrera política fraudulenta més exitosa!

¿Quí guanya el joc? L’aspirant que tinga més ministeris, acabades les Carteres ministerials eixides a subasta (tampoc és tan difícil d’entendre, ¿no?)

Versió professional:

Si voleu afegir-li emoció al joc, qui, quan s’acaben les Carteres ministerials, tinga menys ministeris, s’ha de pagar una paella per als demés. Ya sabeu que, qui és desgraciat hasda en els collons s’entropeça

Les Recompenses / Donatius

Existixen diferents modalitats de donatiu:

 • Kit bàsic (15€):

1 Joc complet

 • Kit SuPobler (20€):

1 Joc complet + Camiseta de Poble

 • Kit Tendes, Associacions i Falles (que vos agrada el vici, golosons) (60€):

5 Jocs complets

 • Kit Presidencial (100€)

10 Jocs complets + Camiseta de Poble

Totes les recompenses porten les despeses d’enviament incloses, encara que si voleu arreplegar-la en el nostre Centre de Treball i Coordinació, vos emportareu un abraç de regal.

A qué destinarem les vostres aportacions

En POBLE sempre hem lluitat per la transparència, per això anem a detallar en qué nos gastarem els duros de les vostres aportacions. Els ingressos se repartiran en 5 partides: Fabricació del joc, Fabricació de recompenses estimades, Comissions de les plataformes de pagament, Despeses d’enviament previstes i Donacions al partit.

Més o manco la cosa estarà repartida aixina:

Calendari previst d’entrega

Una volta conseguida la finançació, començarem la producció i en un plaç d’un mes estaran les recompenses repartides.

¡Gràcies per la teua colaboració! 😉

> ¡Pincha en updates para ver las noticias / avances del juego!

¡Ahora también en castellano!

¿Quieres el juego en castellano?

¡Sin problemas! Pídelo con las mismas recompensas que en valenciano, pero durante el proceso de compra indica que lo quieres en castellano.

¡Gracias! ?

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

¿QUIÉN QUIERE UN MINISTERIO? es el juego en el que podrás conseguir tener una carrera política brillante, acumulando ministerios y más ministerios.

Pero, ¿qué necesitas para obtener esas altas responsabilidades? Ni vocación de servicio, ni demostrar responsabilidad, ni ser coherente, ni saber idiomas… ¡Sólo necesitas Másteres de la Universidad ReyCampechano!

Consigue el mayor número de Másteres, los hayas hecho realmente o no, y tendrás una gloriosa carrera política por delante. Si Cristi, Pabli y Carmeta lo han conseguido, acaso ¿no lo vas a poder hacer tú?

¡Pincha en updates para ver las noticias / avances del juego!

Contenido

30 cartas de juego

10 Carteras ministeriales (Interior; Justicia; Defensa; Hacienda; Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Trabajo, Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Exteriores; Economía y Sanidad).

6 sobres de distinto color

120 billets de caraDuros (₡):

Manual de instrucciones

Reglas del juego

Para empezar el juego, cada militante tiene que elegir un sobre de color (esto del color es lo menos importante si lo que quieres es llegar a lo más alto). Repartíos 8.000 caraDuros a cada cual (así, porque sí, sin recalificar  ni nada): 3 billetes de 1.000₡, 7 de 500₡ y 15 de 100₡. Repartimos también dos cartas boca abajo a cada jugador/a.

No enseñes a nadie esas cartas, un político de los que triunfan nunca muestra sus cartas.

Una vez hecho todo lo anterior, ponéis tres cartas boca abajo en el medio de la mesa, destapad 2, SÓLO dos de las tres, y… ¡que empiezo la emoción! Cada aspirante al primer ministerio tendrá que apostar por las cartas del medio. Para la apuesta, pondrá el dinero que crea conveniente en el sobre que dispone cada jugador y lo dejará encima de la mesa. Una vez estén depositados los sobres de todos los jugadores, se abrirán. Se llevará las cartas quien más caraDuros haya puesto en el sobre. El dinero de la apuesta ganadora se apartará.

En caso de empate entre varios aspirantes, volverán a apostar sólo ellos por esas cartas. Importante, la apuesta tendrá que ser mayor a la realizada previamente. Continuaremos en esta dinámica hasta que no queden cartas o los aspirantes estén todos arruinados.

Ganará el Ministerio quien, al final de la partida, tenga más Másteres de la Universidad Rey Campechano. En caso de empate, ganará quién tenga más puntos de cursillos.

Tenéis 10 Ministerios a subastar, así que, ¡A ver quién será capaz de tener una carrera política fraudulenta más exitosa!

¿Quién gana el juego? El aspirante que tenga más ministerios, acabadas las Carteras ministeriales salidas a subasta (tampoco es tan difícil de entender, ¿no?)

Versión profesional:

Si queréis añadirle emoción al juego, quien, cuando se acaban las Carteras ministeriales, tenga menos ministerios, se tiene que pagar una “paella” para los demás. Ya sabéis que, a perro flaco, todo se le vuelven pulgas.

Las Recompensas / Donativos

Existen diferentes modalidades de donativo:

Kit básico (15€):

1 Juego completo

Kit SuPobler (20€):

1 Juego completo + Camiseta de Pueblo

Kit Tiendas, Asociaciones y Fallas (mira que os gusta el vicio…) (60€):

5 Juegos completos

Kit Presidencial (100€)

10 Juegos completos + Camiseta de Pueblo

Todas las recompensas traen los gastos de envío incluidas, aunque si queréis recogerla en nuestro Centro de Trabajo y Coordinación, os llevaréis un abrazo de regalo.

A qué destinaremos vuestras aportaciones

En Poble Democràtic siempre hemos luchado por la transparencia, por eso vamos a detallar en qué nos gastaremos los duros de vuestras aportaciones. Los ingresos se repartirán en 5 partidas: Fabricación del juego, Fabricación de recompensas estimadas, Comisiones de las plataformas de pago, Gastos de envío previstas y Donaciones al partido.

Más o menos la cosa estará repartida así:

Calendario previsto de entrega

Una vez conseguida la financiación, empezaremos la producción y en el plazo de un mes estarán las recompensas repartidas.

¡Gracias por tu colaboración!

 • ¡Ahora también en castellano!

  ¿Quieres el juego en castellano?

  ¡Sin problemas! Pídelo con las mismas recompensas que en valenciano, pero durante el proceso de compra indica que lo quieres en castellano.

  ¡Gracias! 😀

Name Donate Amount Date
Anonymous 20,00 October 14, 2018
Anonymous 60,00 October 12, 2018
Anonymous 20,00 October 12, 2018
Anonymous 30,00 October 11, 2018
Anonymous 15,00 October 11, 2018
Anonymous 20,00 October 11, 2018
Anonymous 20,00 October 11, 2018
Anonymous 30,00 October 10, 2018
Anonymous 20,00 October 08, 2018
Anonymous 100,00 October 07, 2018
Anonymous 30,00 October 07, 2018
Anonymous 15,00 October 05, 2018
Anonymous 20,00 October 03, 2018
Anonymous 15,00 September 27, 2018
Anonymous 20,00 September 24, 2018
Anonymous 60,00 September 24, 2018
Anonymous 20,00 September 24, 2018
Anonymous 15,00 September 23, 2018
Anonymous 20,00 September 23, 2018
Anonymous 20,00 September 22, 2018
Anonymous 20,00 September 21, 2018
Anonymous 40,00 September 19, 2018
Anonymous 20,00 September 17, 2018
Anonymous 20,00 September 17, 2018
Anonymous 20,00 September 17, 2018
Anonymous 15,00 September 16, 2018
Anonymous 15,00 September 16, 2018
Anonymous 60,00 September 16, 2018
Anonymous 20,00 September 16, 2018
Anonymous 15,00 September 16, 2018
Anonymous 15,00 September 16, 2018
Anonymous 15,00 September 13, 2018
×
×

Cart